noen
 
het team
voor en na school
ouders en school
stichting sipor
agenda
links

Contactgegevens

Paradijsplein 1 
3034 SL  Rotterdam
010 - 240 90 46
norhan@sipor.nl


 

noen

"Noen", een basisschool op Islamitische grondslag

 

 

De Islamitische basisschool Noen is een Nederlandse basisschool op Islamitische grondslag. Dit betekent dat de uitgangspunten en doelstellingen van de school worden bepaald door dit referentiekader. De Islamitische, levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt onze school van andere basisscholen.

 

De school wil kinderen leren te handelen vanuit een Islamitische instelling en wil daartoe eerlijkheid, verantwoordelijkheid en goed sociaal gedrag aanleren. Vanzelfsprekend wordt er extra aandacht besteed aan de Islamitische feesten, toch schenkt de school ook zeker aandacht aan de verscheidenheid van maatschappelijke en religieuze opvattingen en vooral aan het respecteren van ieders overtuiging.

 

“De moeder is de eerste school (madrassah)’. ‘Geen vader heeft zijn kind iets beters te geven dan goede manieren’. Uit deze uitspraken volgt, dat ouders als eerste voorbeeld dienen en de verantwoordelijkheid dragen voor de goede ontwikkeling van hun kinderen. Ouders en leerkrachten zijn deelgenoten in het opvoedingsproces.

  

In de islam is er geen sprake van dwang; dus ook wat betreft kleding wordt niets dwingend voorgeschreven.

 

Onze school staat open voor alle kinderen, ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale afkomst.

Het uiteindelijke doel is breed en volwaardig te participeren binnen de Nederlandse samenleving, met behoud van de eigen identiteit.


De schoolnaam ’Noen’

 

Met de naam ‘Noen’ wordt uitdrukking gegeven aan de plaats die de school in de samenleving wil innemen: een open school met een islamitische traditie.

 

De school staat open voor iedereen en wil interactie met niet-moslim kinderen, organisaties en instanties bevorderen.

De Noen  wil leerlingen afleveren die zich zowel thuis voelen in de Nederlandse samenleving als zich bewust zijn van hun eigen identiteit als moslim.  Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot actieve, verantwoordelijke burgers.

 

De ‘Noen’ is de letter N in het Arabische alfabet (ن ) en een van de ‘afkortende letters’ waarmee sommige hoofdstukken in de Koran beginnen. ‘Noen’ heeft ook een betekenis in de Christelijke  ( middaggebed ) en de Joodse ( de veertiende letter van het Hebreeuwse alfabet )  traditie.Disclaimer