noen
 
het team
voor en na school
ouders en school
stichting sipor
agenda
links

Contactgegevens

Paradijsplein 1 
3034 SL  Rotterdam
010 - 240 90 46
norhan@sipor.nl


 

Meest gestelde vragen

Wat zijn de schooltijden?

 

Maandag            8.30 – 15.15

 

Dinsdag               8.30 – 15.15

 

Woensdag          8.30 – 12.45

 

Donderdag         8.30 – 15.15

 

Vrijdag                 8.30 – 12.00

 

 

 

Spelen kinderen gescheiden op het speelplein?

De kinderen spelen gemengd op het plein.

 

Zitten jongens en meisjes in hetzelfde tafelgroepje of juist niet?

We werken in principe met gemengde groepen.

 

Zijn er aparte jongens- en meisjesklassen?

Nee, de kinderen zitten gemengd in de klassen.

 

Hoe is de relatie met de plaatselijke moskeen?

De scholen hebben relaties met de alle buurtinstellingen inclusief moskeeën in het kader van brede schoolse activiteiten. De mogelijkheden van lokale moskeeën worden gebruikt als het gaat om aanbieden van kalligrafielessen, nascholing, voorlichting voor ouders etc.  De scholen worden bestuurd door het bestuur van de stichting. Bij religieuze vraagstukken doen schoolbesturen een beroep op deskundige personen inclusief imams, maar het definitieve besluit wordt genomen door het bestuur zelf.  

 

Wat is de taal van de teksten aan de muur?

Meestal Nederlands, maar vanwege de symbolische betekenis zijn er ook enkele teksten in het Arabisch. Van Arabische teksten wordt ook altijd een Nederlandse vertaling opgehangen

 

In welke taal wordt (godsdienst-)les gegeven?

Alle lessen op school worden in het Nederlands gegeven, inclusief de godsdienstlessen.

 

Is deelname aan het middaggebed en godsdienstlessen verplicht?

Deelname aan de godsdienstlessen is verplicht. Vanaf groep 7 biedt de school de leerlingen de gelegenheid zelfstandig gebruik te maken van de gebedsruimte op school (dit wordt alleen toegestaan op verzoek van de ouders).

 

Krijgen kinderen (jongens en meisjes) gescheiden gymlessen?

Jongens en meisjes gymmen gescheiden vanaf groep 5.

 

Zwemmen kinderen (jongens en meisjes) wel of niet gemengd?

Jongens en meisjes zwemmen in principe apart, ongeacht of het een mannelijke dan wel vrouwelijke zwemleerkracht is.

 

Hoe zit het met de hoofddoek voor kinderen en personeel?

De hoofddoek is voor kinderen op onze scholen niet verplicht, dat geldt ook voor personeel. Het dragen van de hoofddoek voor moslima leerling en personeel wordt aanbevolen.Disclaimer